Fokuspunkter

Helhedsplanpuljen - retningslinjer logo

Helhedsplanpuljen

Byrådets har i perioden 2014 til 2016 stillet i alt 3 mio. kroner til rådighed for gode projekter, som er indeholdt i helhedsplanerne. I 2017 er der tilført yderligere 1 mio. kroner til puljen. Det er de 10 lokalråd i kommunens landområder, der kan søge med udgangspunkt i kvalificerede projekter inden for de respektive lokalområder. Ansøgnings­fristerne er 15. januar, 15. maj og 15. oktober. Der arbejdes udfra et sæt retningslinjer, som er godkendt i Byrådet. Læs mere om emnet her.

Puljer til Udvikling og kultur

Kommunen tilbyder også midler fra landområdernes Temaudviklingspulje og fra landområdernes Kulturpulje. Landsbyforums bestyrelse behandler ansøgninger omkring aktiviteter og projekter til godkendelse eller indstilling af midler fra disse puljer. Også Helhedsplanpuljen administreres og uddeles af Landsbyforums bestyrelse. Der er ingen faste ansøgningsfrister til Temaudviklingspuljen, og til Kulturpuljen kan søges 3 gange om året – den 15. februar, 15. maj og 15. oktober. Læs mere om Temaudviklingspuljen her og om Kulturpuljen her.

De ti lokalråd