Fokuspunkter

Helhedsplanerne

Opmærksomheden er nu rettet imod helheds­planerne og midlerne i helheds­planpuljen.  Hvert enkelt af kommunens 10 lokalråd i landområderne har udviklet en helhedsplan, som hver især beskriver et antal gode visioner, indsatsområder og behov. De beskrevne emner kan være – og er for en stor dels vedkommende – grundlaget for projekter, der delvis kan søges dækket via helhedsplanpuljen. Alle 10 planer kan ses her på Landsbyforums side under punktet “Emner”eller klik her.

Helhedsplanpuljen - retningslinjer logo

Helhedsplanpuljen

Byrådets har i perioden 2014 til 2016 stillet i alt 3 mio. kroner til rådighed for gode projekter, som er indeholdt i helhedsplanerne. I 2017 er der tilført yderligere 1 mio. kroner til puljen. Det er de 10 lokalråd i kommunens landområder, der kan søge med udgangspunkt i kvalificerede projekter inden for de respektive lokalområder. Ansøgnings­fristerne er 15. januar, 15. maj og 15. oktober. Der arbejdes udfra et sæt retningslinjer, som er godkendt i Byrådet. Læs mere om emnet her.

Puljer til Udvikling og kultur

Kommunen tilbyder også midler fra landområdernes Temaudviklingspulje og fra landområdernes Kulturpulje. Landsbyforums bestyrelse behandler ansøgninger omkring aktiviteter og projekter til godkendelse eller indstilling af midler fra disse puljer. Også Helhedsplanpuljen administreres og uddeles af Landsbyforums bestyrelse. Der er ingen faste ansøgningsfrister til Temaudviklingspuljen, og til Kulturpuljen kan søges 3 gange om året – den 15. februar, 15. maj og 15. oktober. Læs mere om Temaudviklingspuljen her og om Kulturpuljen her.

Landdistrikts­­­politikken

Kommunens nye landdistriktspolitik har været længe undervejs. Den var udsent som forslag i offentlig høring i perioden indtil 23. december 2014. Landsbyforum har indgivet høringssvar. Herefter er den været igennem en tilretning – bl.a. for en tydelig sammenhæng med landområdernes helhedsplaner og har opnået endelig godkendelse i Byrådet den 11. januar 2016. Den nu gældende landdistriktspolitik gælder frem til 2018. Herefter tilrettes politikken til en ny 4-årig periode. Mere under “Emner”eller klik her.

De ti lokalråd