Fokuspunkter

Helhedsplanpuljen - retningslinjer logo

Helhedsplanpuljen

Byrådets har siden 2014 årligt stillet 1 mio. kroner til rådighed for gode projekter, som er indeholdt i lokalområdernes helhedsplaner. Det er i samarbejde og gennem de 10 lokalråd i kommunens landområder, foreninger og lokale aktører kan søge med udgangspunkt i kvalificerede projekter inden for de respektive lokalområder. Ansøgnings­fristerne er hhv. d. 15. januar, d. 15. maj og d. 15. oktober. Der kan ansøges ud fra et sæt retningslinjer og principper, som er godkendt i Landsbyforum og i Byrådet. Betingelserne i retningslinjerne skal være opfyldt før ansøgninger behandles. Læs mere om emnet her.

Puljer til Udvikling og kultur

Kommunen tilbyder også midler fra landområdernes Temaudviklingspulje og fra landområdernes Kulturpulje. Landsbyforums bestyrelse behandler ansøgninger omkring aktiviteter og projekter til godkendelse eller indstilling af midler fra disse puljer. Også Helhedsplanpuljen administreres og uddeles af Landsbyforums bestyrelse. Der er ingen faste ansøgningsfrister til Temaudviklingspuljen, og til Kulturpuljen kan søges 3 gange om året – den 15. februar, 15. maj og 15. oktober. Læs mere om Temaudviklingspuljen her og om Kulturpuljen her.

De ti lokalråd