Forslag til Landsbyforums generalforsamling 2019

Kværkeby, den 13. marts 2019
Til Landsbyforums bestyrelse

Medsendte punkt bedes sat på dagsordenen til Landsbyforums generalforsamling – til drøftelse og beslutning:

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening ønsker, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af de to puljer og ansøgningsprocedurer, der skal følges, da det lige nu foregår på en meget langsommelig og besværlig måde.

Denne måde at fordele landdistriktsmidler har vi tidligere brugt med succes i Ringsted Kommune – dengang vi havde et rigtigt Landdistriktsudvalg.

Vores forslag er følgende:

Kulturpuljen og Udviklingspuljen bliver slået sammen til en pulje, der skal hedde ”Kultur – og Udviklingspuljen for landområderne”

Pengene i de to puljer bliver slået sammen […]

Læs mere

 0

Indkaldelse til Generalforsamling 29. marts 2019

Ordinær generalforsamling

Sted

Laden, Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted

Tid

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

 

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Indkomne forslag

Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde

Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

 

Landsbyforums formål er:

Folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne og landdistrikterne i Ringsted kommune, og således varetagelse af disses interesser for at bevare og videreudvikle det miljø, de aktiviteter og den kultur disse repræsenterer.
Overordnet at hjælpe og at støtte medlemmerne med at fremme fælles interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder, herunder at bistå […]

Læs mere

 0

Indkaldelse til Generalforsamling 22. marts 2018

Læs mere

 0

Bestyrelsen sender budskab til politikerne

Læs mere

 0

Generalforsamling afholdt 6. april 2017

Læs mere

 0

Indkaldelse til Generalforsamling 6. april 2017

Læs mere

 0

Godkendelser til projekter og aktiviteter siden 1. januar 2017

Kommunens Temaudviklingspulje, som administreres af Landsbyforum, og hvorfra vi behandler og uddeler midler til projekter, der har relation til det gældende tema, har siden starten af 2017 allerede bevilget penge til fire nye aktiviteter i vore landområder.

Haraldsted Allindemagle Lokalråd — Guidet bustur for nytilflyttere

Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening — Børnediskotek

Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner — Foredrag Fleming Rune: “Bæveren i Nordsjælland”

Vetterslev-Høm Borgerforening — Hygge- og Brætspilsdag

Læs mere om denne pulje her.

Læs mere

 0