Ansøgninger til helhedsplanpuljen

Landsbyforum har årligt 1 million kroner, der kan søges til projekter indeholdt i helhedsplanerne. Ansøgningsfristerne er fastsat til den 15. januar, den 15. maj og den 15. oktober.

Og behovet er overvældende. Der er siden ordningens start i 2015 bevilliget  ca. 1,5 million til ansøgninger. Nogle projekter er gennemført og betalt, andre er under udførelse, og de seneste er under administrativ behandling.

Der er ansøgt om penge til bl.a. mødested, forskønnelse, et fælleskøkken, motion- og fitness faciliteter, klubaktiviteter, café, IT udstyr, udarbejdelse af plan og skitser, hjemmeside, rekreativt stianlæg, shelter og byudvikling.

Følg med her i nyheder – helhedsplanpulje, hvor der løbende vil komme opdateringer.

Læs mere her