Ved Generalforsamlingen den 6. april 2017 vedtog man en udtalelse som efterfølgende blev sendt til offentligheden og til Ringsted kommunes byråd og politikere:

Borgerne i landområderne i Ringsted Kommune, repræsenteret ved de 10 lokalråd og Landsbyforum, har et stort ønske om at kommunens administration og politikere tager aktivt ansvar for udviklingen i kommunens landområder. Der er brug for, at landområderne tænkes med ind i alle beslutninger, der træffes, både administrativt og politisk. Beslutninger og ændringer, der vedrører Ringsted by og Benløse, kan også få konsekvenser på landet.
I særdeleshed er der et akut behov for at kommunens landsbyer opgraderes og vedligeholdes på samme vis som det sker i Ringsted By og Benløse. Dette gælder fortove, parkeringspladser, veje, stianlæg, sprøjtehuse, forsamlingshuse, legepladser, kommunale arealer og at der arbejdes for bosætning på landet.
Som bekendt har Ringsted kommune ca. 35.000 indbyggere, hvor omkring en tredjedel bor i de 10 landområder, og kommunen satser i disse år på at øge tilflytningen. Ringsted kommunes administration og politikere har således et medansvar for, at kommunens landområder ikke forfalder – forfaldne landområder er ikke tiltrækkende for tilflytning.
Landområderne sætter stor pris på Helhedsplanpuljen, som kan medvirke til mindre tiltag baseret på frivillig indsats og fundraising. 1 million kr. om året til de ti landområder kan dog kun afhjælpe udfordringerne i mindre omfang.
Der er brug for hjælp og støtte i forbindelse med større projekter. På landet knokler frivillige med opgaver, som ingen i Ringsted By og Benløse ville påtage sig, og som det helt naturligt forventes, at kommunen tager hånd om. Dette resulterer i en kedelig skævvridning og en opdeling mellem ‘dem og os’, som ingen kan være interesseret i.
Landområderne savner en klar tilkendegivelse fra administration og politikere om at de også vil landområderne”

Hermed opfordrer Landsbyforum til større politisk – og administrativ – opmærksomhed i forhold til landområderne i kommunen, og den tredjedel af kommunens borgere, der bor i landsbyerne og i landområderne.