Bringstrup
Sankt Hans 2014
Sigersted Huse

Lokalområdet

Bringstrup – Sigersted lokalområde består af Bringstrup og Sigersted sogne samt Torpet.

Her kan man have oplevelsen af at bo på landet uden at være langt væk fra en større stationsby, idet der er cykelafstand til Ringsted by. Der er også gode offentlige transportmuligheder til/fra området.

Der er en velfungerende friskole i Bringstrup – Ringsted Ny Friskole. Skolens bygninger er også rammen om en række aktiviteter arrangeret af foreninger i lokalområdet. Kirkens aktiviteter henvender sig til alle aldersgrupper. Der er babysalmesang, minikonfirmander, koncerter, foredrag m.v.

Sigersted ligger højt i landskabet og fra kirken, som er den højst beliggende i Ringsted Kommune, kan man se vidt omkring både mod øst og vest. Herfra kan udsigten til Ringsted by med dens røde tage nydes.

I Bringstrup kan man gå tur i den lokale skov, som er anlagt af menighedsrådet på initiativ af lokalrådet. Skoven bruges aktivt til bl.a. rollespil. Historisk set har området været befolket siden istidsjægerne. Ringsteds vel nok bedst kendte bronzealderhøj ligger syd for Sigersted. Højen forbindes med sagnet om Hagbard og Signe. Fra højen er der en formidabel udsigt over Suså-dalen, der hvor Ringsted Å har sit tilløb.

At der er en lang tradition for sammenhold i området vidner forsamlingshuset Friheden om. Det er fra 1875 og måske landets ældste forsamlingshus.

For tilflyttere er der mulighed for at købe et eksisterende hus eller bygge et nyt i Bringstrup eller Sigersted, hvor der er private udstykninger. Der bor 853 borgere (maj 2014) i området.

Lokalrådet

Bringstrup-Sigersted Lokalråd blev formelt oprettet den 14. april 1977. Rådets opgave er at varetage fælles interesser for beboerne i Bringstrup-Sigersted sogne inklusiv Torpet

Rådet består af 6 valgte medlemmer og 1 suppleant. Ved det årlige valg tilstræbes det, at der opstilles kandidater bosat spredt over hele lokalområdet. Alle i området, der møder op til den årlige generalforsamling, er med til at vælge rådet. Der er ikke noget kontingent og ingen medlemsliste. Rådet holder 4 møder om året og leder og refererer møder i Fællesrådet, der består af Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Forsamlingshusets fondsbestyrelse, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet, Midtsjællands Rollespilsforening og Lokalrådet. Lokalrådet arrangerer bl.a. cykelture, vandreture, Skt. Hans samt Halloween i samarbejde med Fællesrådet.

Opdateret 23.11.2014

Kontakt

Formand Lárus Ágústsson
Bringstrupvej 77, Bringstrup
4100  Ringsted
Tlf. 57 67 07 20
Mail: bringstrupvej_77@mail.dk
Web: www.bs-lokalraad.dk

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se faktablad om lokalområdet
Cykeltur
Mindesten i Ørslev Underskov
Haugbardshøj