Nyheder – Generalforsamling

Information om generalforsamlinger

13.03 2019

Forslag til Landsbyforums generalforsamling 2019

Af |13. marts 2019|Nyheder - Generalforsamling|0 Kommentarer

Kværkeby, den 13. marts 2019
Til Landsbyforums bestyrelse

Medsendte punkt bedes sat på dagsordenen til Landsbyforums generalforsamling – til drøftelse og beslutning:

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening ønsker, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af de to puljer og ansøgningsprocedurer, der skal følges, da det lige nu foregår på en meget langsommelig og besværlig måde.

Denne måde at fordele […]

11.03 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 29. marts 2019

Af |11. marts 2019|Nyheder - Generalforsamling|0 Kommentarer

Ordinær generalforsamling

Sted

Laden, Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted

Tid

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

 

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Indkomne forslag

Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde

Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

 

Landsbyforums formål er:

Folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne […]

1.03 2018

Indkaldelse til Generalforsamling 22. marts 2018

Af |1. marts 2018|Nyheder - Generalforsamling|0 Kommentarer

24.04 2017

Bestyrelsen sender budskab til politikerne

Af |24. april 2017|Nyheder - Generalforsamling|0 Kommentarer

7.04 2017

Generalforsamling afholdt 6. april 2017

Af |7. april 2017|Nyheder - Generalforsamling|0 Kommentarer

6.03 2017

Indkaldelse til Generalforsamling 6. april 2017

Af |6. marts 2017|Nyheder - Generalforsamling|0 Kommentarer

↓
65 queries. 0,404 seconds.