Uncategorized

3.04 2016

Ansøgninger for 1 mio. kroner om året

Af |3. april 2016|Uncategorized|0 Kommentarer

 
Ansøgninger til helhedsplanpuljen
Landsbyforum har årligt 1 million kroner, der kan søges til projekter indeholdt i helhedsplanerne. Ansøgningsfristerne er fastsat til den 15. januar, den 15. maj og den 15. oktober.

Og behovet er overvældende. Der er siden ordningens start i 2015 bevilliget  ca. 1,5 million til ansøgninger. Nogle projekter er gennemført og betalt, andre er under udførelse, […]

31.03 2016

Landsbyforums sekretariat

Af |31. marts 2016|Uncategorized|0 Kommentarer

2016: ca 1.7 mio. kroner kan fordeles til gode projekter…
I Landsbyforum er der mange opgaver, der skal udføres, omsorgsfuldt, effektivt og korrekt. Derfor tilbyder Landsbyforums bestyrelse en sekretariatsfunktion, der varetager en række administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Opgaven er givet til DGI Faciliteter & Lokaludvikling, der i forvejen har bistået med udarbejdelsen af […]

10.03 2016

JA TAK – jeg vil gerne være medlem af foreningen Landsbyforum Ringsted

Af |10. marts 2016|Uncategorized|Kommentarer slået fra

Alle lokalråd, foreninger, organisationer, interessegrupper og institutioner i landsbyerne og landområderne i Ringsted Kommune kan optages som medlemmer.
Enkeltpersoner uden tilknytning til medlemmerne nævnt ovenfor kan optages som støttemedlemmer, dog uden stemmeret og uden valgbarhed.
Kontingent for medlemskab er fastsat til 0 kroner.
Bestyrelsen opfordrer alle foreninger m.v. til at indmelde sig i foreningen. Dette sikrer en bred […]

30.03 2015

Bestyrelsen i Landsbyforum

Af |30. marts 2015|Uncategorized|0 Kommentarer

Landsbyforums bestyrelse
Den består af 10 medlemmer, som alle hver især kommer fra et af de 10 landområder i Ringsted kommune. Herved er alle områder direkte repræsenteret i Landsbyforum, og alle områder har gennem deres repræsentant dermed også direkte medindflydelse på beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Dette er især vigtigt da Landsbyforum af Byrådet i Ringsted Kommune […]

10.03 2015

Retningslinjer er godkendt

Af |10. marts 2015|Uncategorized|0 Kommentarer

Bestyrelsen fulgte ”streamingen” den 9. marts 2015 direkte fra Byrådsmødet og konstaterede, at der var fuld opbakning til Økonomiudvalgets indstilling om godkendelse af de principper, der skal ligge til grund for Landsbyforums retningslinjer og dermed fordeling af midlerne til projekter indeholdt i helhedsplanerne.

Hermed er der endeligt grønt lys for åbning af ansøgninger til projekter i […]

12.01 2015

Helhedsplaner afleveret

Af |12. januar 2015|Uncategorized|0 Kommentarer

Alle 10 lokalråd på landet i Ringsted kommunen har nu indsendt deres helhedsplaner, og de er afleveret til kommunens administration mandag den 12. januar 2015. Helhedsplanerne er et udtryk for de visioner, ønsker og behov, der tegner sig i hvert lokalområde og indeholder en lang række reelle projekter til virkeliggørelse. Planerne følges op af et […]

↓
61 queries. 1,086 seconds.