Kværkeby, den 13. marts 2019

Til Landsbyforums bestyrelse

Medsendte punkt bedes sat på dagsordenen til Landsbyforums generalforsamling – til drøftelse og beslutning:

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening ønsker, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af de to puljer og ansøgningsprocedurer, der skal følges, da det lige nu foregår på en meget langsommelig og besværlig måde.

Denne måde at fordele landdistriktsmidler har vi tidligere brugt med succes i Ringsted Kommune – dengang vi havde et rigtigt Landdistriktsudvalg.

Vores forslag er følgende:

Kulturpuljen og Udviklingspuljen bliver slået sammen til en pulje, der skal hedde ”Kultur – og Udviklingspuljen for landområderne”

Pengene i de to puljer bliver slået sammen til en pulje, og de uddeles til de ti landområders lokalforeninger i starten af januar, så alle foreninger får det samme beløb at råde over.

Senest ved udgangen af kalenderåret afleveres regnskab med bilag over, hvordan de enkelte lokalråd har brugt pengene, selvfølgelig i henhold til de af lokalråd og byråds stillede betingelser. Ikke forbrugte penge, eller penge, der ikke er anvendt efter reglerne, betales retur.

Det er selvfølgelig tilladt at samarbejde over sognegrænserne, hvis man lokalt ønsker at lave et større arrangement. Så afleverer de deltagende foreninger hver et regnskab delt mellem deltagende foreninger.

Landsbyforums kontakt i Forvaltningen kan rådgive det enkelte lokalråd, hvis man er i tvivl om, hvad man må bruge pengene til.

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening

Ved Finn Andersen