Ordinær generalforsamling 2015

Sted        Sneslev Forsamlingshus, Haslevvej 342, Sneslev, 4100 Ringsted

Tid          Mandag den 16. marts 2015 kl 19.00

Udvidelse af bestyrelsen

Der var på denne generalforsamling fra den gamle bestyrelse lagt op til en udvidelse af bestyrelsen, således at den fremover vil bestå af 10 medlemmer, der hver især repræsenterer de 10 lokalråd, der findes i landområderne i kommunen. Denne ændring blev vedtaget. Det blev også vedtaget, at der skal være 10 stedfortrædende suppleanter, der lejlighedsvis kan træde til i tilfælde af, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer bliver forhindret i at deltage på bestyrelsesmøder.

Udvidelse giver god mening og kan ses som en væsentlig styrkelse af både lokalrådene og Landsbyforum, især i den kommende tid, hvor der med Helhedsplanpuljen bliver stort behov for dyb lokal indsigt, bred indflydelse og alsidige kompetencer i forbindelse med tildeling af midler til de mange gode projekter, der er indeholdt i helhedsplanerne.

Se bestyrelsesmedlemmerne her.

Nye vedtægter

Det betød også, at en tilretning af vedtægterne var nødvendig, så de understøtter tilblivelsen og indsatsen af Landsbyforums nye bestyrelse. Se vedtægterne her.

Se vedtægterne

Vedtægter
Referat
Beretning