Gyrstinge sø.Gyrstinge sø
Sankt Hans i GyrstingeSankt Hans i Gyrstinge

Lokalområdet

Midt i naturens stilhed – men alligevel kun 12 minutters kørsel fra Ringsted C ligger landsbyerne Gyrstinge og Ørslevvester.

Gyrstinge og Ørslevvester er et levende lokalsamfund, som holdes i gang af de mange ildsjæle, der via forskellige interesser og evner bidrager til at give et bredt udbud af tilbud til både børn, unge og ældre. Der er gode pasningsmuligheder med både privat og offentlig dagpleje samt børnehave og skovbørnehave. På vores inspirerende skole ”Kildeskolen” i Gyrstinge undervises fra 0.-6. klassetrin. Gyrstinge har sit eget fantastiske Landsbyhus, der bl.a. danner ramme om en række idræts- og motionsaktiviteter. Derudover giver huset plads til kulturelle og sociale arrangementer.

Landbruget dominerer stadig landskabet omkring byerne, hvor du kan opleve udsigter over uforstyrrede områder uden tekniske anlæg og andre forstyrrende elementer. Området er et storbakket morænelandskab. Gyrstinge Sø ligger i en tunneldal, som fortsætter i Haraldsted Sø. Ringsted Å har sin begyndelse ved udløbet fra Gyrstinge Sø.

Omkring Gyrstinge Sø samt i Store- og Lille-Bøgeskov finder du de ’stille’ naturoplevelser. Springkilden ved søen er bl.a. et flittigt besøgt udflugtsmål. Der er et rigt fugleliv omkring Gyrstinge Sø, hvor havørne også kan ses flyve over søen på jagt efter bytte.

Lokalområdet udgør det nordvestlige hjørne af Ringsted Kommune. Området er på omkring 2.000 ha. og har ca. 900 beboere. De seneste år har befolkningstallet være svagt stigende.

Lokalrådet

Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd repræsenterer alle områdets beboere (intet kontingent) samt varetager de forskellige almene interesser, der knytter sig til området. Det har medvirket til opstart af de fleste øvrige foreninger.

Derudover står lokalrådet for flere arrangementer bl.a. Sankt Hans Festen i Præstegårdshaven (fra 1977), slå katten af tønden til Fastelavn, diverse foredrag, månedlig fællesspisning i vinterhalvåret samt meget mere.

Lokalrådet består af otte medlemmer, hvor fire (på skift) er på valg på det årlige beboermøde i marts måned. Alle interesserede i Gyrstinge og Ørslevvester lokalområde har stemmeret og er valgbare.

Opdateret 15.05.2019

Kontakt

Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd
Formand Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7
Gyrstinge, 4100 Ringsted
Tlf. 24 63 59 35
Mail: lokalraadet@gyrstinge.dk
Web: www.gyrstinge.dk

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se Faktablad om lokalområdet
Se video om lokalområdet
Bebyggelse i Gyrstinge

Bebyggelse i Gyrstinge

Hovedgaden i Gyrstinge

Hovedgaden i Gyrstinge

Gyrstinge sø

Gyrstinge sø