Haraldsted Kirke
Valdemarsdag

Valdemarsdag

Haraldsted by night

Haraldsted by night

Lokalområdet

Naturen omkring Haraldsted er fantastisk med enestående lokaliteter som bl.a. Allindelille Fredsskov. Vigtige kapitler i Danmarkshistorien er også blevet ’skrevet’ her. Livet i området udfolder sig på fundamentet af den gamle landbokultur fornyet ved nye måder at være sammen i fællesskabet på. Der bor ca. 1250 borgere i området.

Her spiller de gamle kulturbærende institutioner, skolen og kirken en vigtig rolle som mødesteder og ramme om aktiviteter. Lokalområdet er meget bevidst om det historiske fundament, som man værner om og er stolt af at være beriget med. Der er ikke det store ønske om stor vækst ved nybyggeri, men det betyder dog ikke, at det ikke er muligt at finde en byggegrund til et nyt hus i området.

Området har sin egen vuggestue og børnehave samt en velfungerende skole, Allindelille Friskole (0-9 klasse).

Fritiden er meget andet end sport i en idrætshal. I det meget skovrige område er der masser af vandrestier og ruter til cykling. Endda ruter, som går langt ud over kommunegrænsen, Fjernvandrevejen og Munkevejen går gennem sognet.

Er man til søsport er der mulighed for at dyrke roning eller kajaksejlads på Haraldsted Sø. Ved Gyrstinge Sø, som Allindemagle Sogn støder op til, er det de stille naturoplevelser, der er i fokus.

Omkring kirken er der også mange aktiviteter med foredrag, koncerter og kirkelige arrangementer. Ligeledes er der arrangementer, som henvender sig til børnefamilier, bl.a. ’Krummer i kirken’.

Lokalrådet står for en række arrangementer som f.eks. ’Haraldsted By Night’, hvor lokale virksomheder og andre aktører holder åbent hus og fortæller om deres aktiviteter. Om sommeren er der guidede vandreture i lokalområdet. Lokalrådet står også for bl.a. ’madbix’ og kulturelle aktiviteter. Ved Valsømagle eksperimenteres der i en hel udstykning med alternative huse og boformer baseret på tanken om bæredygtighed.

I Haraldsted – Allindemagle er nøgleordene stor kærlighed til de historiske rødder, appetit på nutidens moderne liv i et ansvarligt fællesskab, og et helt liv på landet.

Lokalrådet

Lokalrådet for Haraldsted/Allindemagle sogne har til formål at fremme beboernes ønske om øget medbestemmelse og medansvar for rammerne om livet i sognene. Det sker ved at fremme samarbejdet mellem lokalområdets beboere, foreninger, politikere og myndigheder.

Lokalrådet består af mindst tre personer, valgt af og blandt alle, der er fyldt 18 år, som har fast bopæl eller tilknytning til Haraldsted/Allindemagle sogne.

Opdateret 15.05.2019

Kontakt

Haraldsted-Allindemagle Lokalråd
Repr. i Landsbyforum Jens Vollmer
Haraldstedvej 91
Tlf. 29 67 71 10
Mail: jensvollmer@gmail.com

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se faktablad om lokalområdet
Strategiplan for Søskovlandet Sjælland
Oplevelsesstien ved Haraldsted sø

Oplevelsesstien ved Haraldsted Sø

Allindemagle kirke, Haraldsted

Allindemagle kirke, Haraldsted