Landsbyforum Ringsted Indkaldelse til ordinær generalforsamling Stalden i Jystrup, Stalden, Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00.

Deltagende ordinære bestyrelsesmedlemmer: Lárus Ágústsson (BS), Lars Vang (NF), Ib Rod (S). Finn Andersen (FK), Poul Nielsen (VH), Kai Brorson (Ø), Jess Friis (GØ), Peter Hansen (V), Jens Vollmer (HA), Stef Kock Mogensen (J).

Deltagende suppleanter: Kurt Hansen (BS), Charlotte Nielsen (NF), Anders Piil (V), Merete Pedersen (S), Peter Skovgaard (FK), Susanne Schultz Nielsen (VH), Kjeld Rasmussen (Ø), Nina Overholt (GØ), Gustav Flensborg (HA), Torben Justesen (J).

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

6. Indkomne forslag

7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde

8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer Foreslås til kr. 0.

9. Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

10.Valg af revisor og revisorsuppleant

11.Eventuelt

Vedtægterne kan læses her.

Udsendt den 26. februar 2020 til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for videreformidling i kommunens 10 lokalområder.