Penge til kultur i landområderne

2015/03/IMG_1615-940x540.jpgRingsted Kommune har en Kulturpulje, der uddeler støtte til kultur aktiviteter i landområderne. Både foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner samt enkeltperson/grupper, der ønsker at starte et lokalt kulturarrangement, kan søge om tilskud til arrangementet. Landsbyforums bestyrelse godkender ansøgninger, hvilket sker 3 gange om året. Der knytter sig nogle få betingelser til at få andel i de kommunale kulturmidler, og der skal anvendes et ansøgningsskema. Se retningslinjer for at søge og se/hent ansøgningsskema fra knapperne i højre side.

Til anvendelse i kalenderåret 2017 har kommunen afsat en pulje på kr. 128.101. der kan søges om midler 3 gange om året. Selve ansøgningsfristerne er en smule forskudte forud i forhold til kalenderåret, og er således den 15. oktober 2016, den 15. februar 2017 og den 15. juni 2017. Den 15. oktober 2016 kan der således søges til aktiviteter i hele 2017 samt af evt. restpulje til aktiviteter i 2016. Ved fristen 15. februar 2017 og 15. juni 2017 kan der søges til aktiviteter i resten af 2017. Ved første uddeling (15. oktober) udloddes max. 50 % af puljen.Ved anden uddeling 15. februar) udloddes max. 50 % af den resterende pulje. Ved tredje uddeling (15. juni) udloddes restpuljen. Såfremt der stadig herefter er midler tilbage i puljen, kan disse søges ved fristen den 15. oktober 2017.

Se status på uddelte midler ved klik på knappen “Oversigt Kulturpulje 2017.

Ansøgning fremsendes til Ringsted Kommune, Team Fritid og Frivillighed, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted eller på mail til efkcenter@ringsted.dk.

Se retningslinjer
Se og hent ansøgningsskema
Oversigt Kulturpulje 2017 (Følger)
Oversigt Kulturpulje 2016
Oversigt Kulturpulje 2015
Oversigt Kulturpulje 2014