Landdistriktspolitikken i Ringsted kommune

2015/02/IMG_2617-940x540.jpgRingsted Kommune har en landdistriktspolitik. Den nuværende, gældende politik dækker 2014 til 2018.

Den aktuelle landdistriktspolitik 2014-2018 har været længe undervejs efter en lang proces med 2 borgermøder, 10 direkte møder mellem landområderne, administrationen og Landsbyforum samt adskillige arbejdsmøder mellem administration og Landsbyforums bestyrelse.

Den har været i høring sidst i 2014 og igen i efteråret 2015. Og forud for en sidste tilretning for en sammenhæng med landområdernes helhedsplaner blev den endeligt politisk godkendt af Byrådet den 11. januar 2016.

Se hele landdistriktspolitikken ved klik på knappen “Landdistriktspolitik 2014-2018″.

Der er ikke efter 2018 vedtaget ny landdistriktspolitik.

Den ny landdistriktspolitik

I forbindelse med udarbejdelse af landdistrikts-politikken 2014-2018 har Landsbyforum stået i spidsen for en proces med 2 borgermøder – ét i Tvindelstrup og ét i Bringstrup. Møderne har bl.a. udmøntet sig i en liste indeholdende mål og fremtidsvisioner for landområderne. Ringsted Kommune har derudover afholdt 10 møder, hvor de enkelte lokalråd og andre interessegrupper har deltaget. Møderne udmøntede sig i 3 prioriterede ønsker til landdistriktspolitikken fra lokalrådene.

Lokalrådenes vurdering af mål og fremtidsvisioner samt møderækken mellem Ringsted Kommune, lokalråd og andre interessegrupper er central for udarbejdelsen af en realistisk landdistriktspolitik. De prioriterede ønsker indgår som en del af grundlaget for de nye helhedsplaner.

Landdistriktspolitik 2014-2018