2016: ca 1.7 mio. kroner kan fordeles til gode projekter…

I Landsbyforum er der mange opgaver, der skal udføres, omsorgsfuldt, effektivt og korrekt. Derfor tilbyder Landsbyforums bestyrelse en sekretariatsfunktion, der varetager en række administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Opgaven er givet til DGI Faciliteter & Lokaludvikling, der i forvejen har bistået med udarbejdelsen af de fleste helhedsplaner, og som forventes at være det optimale valg i fortsættelse af dette arbejde og det dermed opnåede kendskab til planer og lokale forhold. Sekretariatet er begrænset til at fungere 1 år af gangen, herefter vurderes om ordningen skal fortsætte, og i givet fald i hvilket omfang.

Opgaverne er bl.a.

  • Kommunikation og vejledning via e-mail og telefon. Modtagelse, arkivering og korrespondance i forhold til alle projektansøgninger.
  • Kontrol af ansøgninger, og vejledning af projektets kontaktperson i forhold til mangler og mulige forbedringer inden behandling.
  • Kommunikation med kontaktpersonerne gennem processen.
  • Sparring og kontrol i forhold til økonomi, projektregnskaber og bilag.
  • Indstilling og klargøring af materiale i forhold til de tre bestyrelsesmøder, hvor projekterne behandles.
  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af statusoversigter over midler.
  • Et tæt samarbejde med Ringsted Kommunes administration på alle aktiviteter.