Landsbypedelordningen i Ringsted Kommune

Med landsbypedelordningen har lokalsamfundet i Ringsted kommune mulighed for at få løst nogle reelle opgaver, som enten ikke løses i dag eller som løses af frivillige.

Arbejdet udføres af Ringsted Produktionshøjskoles elever og lærere til gavn for den pågældende forening under Landsbypedelordningen. Dermed bidrager ordningen til skolens faglige miljø for praksisnære opgaver, og til et autentisk læringsmiljø og bliver derved en anden praksisnær vej til en ordinær ungdomsuddannelse.

Landsbypedellerne kan tilbyde løsning af opgaver som:

 • Vedligehold og rengøring af udearealer.
  • Vi slår græs med en almindelig plæneklipper. I tilfælde af at arealet er så stort at der kræves havetraktor e.l., vil vi ikke have mulighed for at udføre opgaven. (vurderes af Landsbypedellerne)
  • Vi luger mindre arealer for ukrudt, og bortskaffer alt affald der heraf måtte komme.
  • Vi klipper mindre hække, som ikke kræver særlig hækkeklipper, eller overstiger en højde på 210 cm, og bortskaffer alt affald der heraf måtte komme.
  • Vi pudser vinduer så længe dette ikke kræver stillads.
  • Tætning eller udskiftning af tagrende.
 • Vedligehold af borde og bænke samt klubskure
  • Vi maler plankeværk, stakit og andet der ikke kræver stillads. (alle materialer såsom maling, pensler, afdækning m.m. leveres som udgangspunkt af foreningen)
 • Øvrige småreparationer
  • Vi udfører bl.a. mindre reparationer af plankeværk, stakit, dør som binder, vandhane som drypper e.l.
 • Vi kan bortskaffe affald, som modtages på kommunens genbrugsstation.

Læs meget mere om Landsbypedel ordningen på knapper her på siden.

Læs mere og Kontakt
Udførte opgaver