Nordbakkeskolen

Farendløse
Nordrupøster Kirke

Lokalområdet

Nordrup-Farendløse kendetegnes ved åbne vidder med landbrugslandskab og mulighed for naturoplevelser. Der er heller ikke langt til de nærmeste skove som hører under Giesegaard gods. Alligevel nås Rådhuspladsen i København på under 1 times kørsel. Der bor 1188 borgere i området (maj 2014).

I Nordrup er skole, SFO, børnehuset og idrætshal samt spejderhuset beliggende. Det giver tryghed og ro i hverdagen at ’alt’ er samlet et sted. Behovet for kørsel mellem skole og fritidsaktiviteter er mindre. Mellem Nordrup og Farendløse er der cykelsti ligesom der er cykelsti til Ørslev.

I lokalområdet ligger også fl ere specielle småvirksomheder; Dantern er den eneste fabrik i Norden som producere terninger til brug i diverse spil. Planteskolen Vesterskovgård har en stor produktion af frugttræer og bærbuske til engros. Planteskolen sidder på 2/3 af engrosmarkedet i Danmark og har også eksport. Virksomheden Cutisan Laboratorium A/S fremstiller creme, shampoo og sæber, hvoraf en del går til eksport. Endelig forhandler Texas-huset tøj og udstyr til square-dance. Et større landbrug præger også egnen; Giesegaards hovedbygning og avlsgård er beliggende i sognet og omfatter både landbrug og skovbrug.

Der er forsamlingshuse i Nordrup og i Tvindelstrup, med hver deres kulinariske ’profi l’. Til begge forsamlingshuse er der knyttet værter. Begge huse benyttes fl ittigt til fester og andre arrangementer. Der er også et aktivt miljø omkring kirken med koncerter, udfl ugter m.m.

Lokalrådet

Nordrup-Farendløse Lokal råd arbejder for at samle området og hjælpe de foreninger der er i området, til  mere fællesskab og samarbejde, og  ønsker at udvikle området til en naturlig base for familier med plads til den enkelte. Der arbejdes bl. a. på ny hjemmeside, der dækker alle foreninger i området. Ligeledes arbejdes der med forskønnelse af lokale fællesområder, så flere kan blive interesseret i at bo og leve i vores område. Her er mulighed for at finde en byggegrund tæt på institutioner.

Samarbejde med naboområderne bliver en del af det fremtidige arbejde, hvor større projekter, som f.eks. ønsket om en Multihal samt cykel- og vandrestier, er planer der arbejdes på.

Er der ønsker eller spørgsmål er I velkomne til at kontakte os i Lokalrådet.

Opdateret 17.04.2015

Kontakt

Nordrup-Farendløse Lokalråd
Formand Allan Marott
Præstbrovej 14, Farendløse
4100 Ringsted
Tlf. 40 30 58 21
Mail: marott@nielsen.mail.dk
Web: www.nordrup.dk

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se faktablad om lokalområdet
Farendløsevej
Rønnevang Nordrup
Fodboldmøde