Landsbyforums bestyrelse

Den består af 10 medlemmer, som alle hver især kommer fra et af de 10 landområder i Ringsted kommune. Herved er alle områder direkte repræsenteret i Landsbyforum, og alle områder har gennem deres repræsentant dermed også direkte medindflydelse på beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Dette er især vigtigt da Landsbyforum af Byrådet i Ringsted Kommune har bemyndigelse til at behandle ansøgninger fra landområderne, der omhandler projekter og indsatser, der er indeholdt i helhedsplanerne. Derudover er Landsbyforums opgave generelt at varetage landsbyernes og landområdernes interesser i forhold til Kommunen.

Se meget mere under de enkelte punkter i menulinjen herover.

Læs mere om bestyrelsen her