27.02 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Landsbyforum Ringsted Indkaldelse til ordinær generalforsamling Stalden i Jystrup, Stalden, Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00.

Deltagende ordinære bestyrelsesmedlemmer: Lárus Ágústsson (BS), Lars Vang (NF), Ib Rod (S). Finn Andersen (FK), Poul Nielsen (VH), Kai Brorson (Ø), Jess Friis (GØ), Peter Hansen (V), Jens Vollmer (HA), […]

Læs mere

4.10 2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2019

Læs mere

11.06 2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019

Læs mere

13.03 2019

Forslag til Landsbyforums generalforsamling 2019

Kværkeby, den 13. marts 2019
Til Landsbyforums bestyrelse

Medsendte punkt bedes sat på dagsordenen til Landsbyforums generalforsamling – til drøftelse og beslutning:

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening ønsker, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af de to puljer og ansøgningsprocedurer, der skal følges, da det lige nu foregår på en meget langsommelig og […]

Læs mere

11.03 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 29. marts 2019

Ordinær generalforsamling

Sted

Laden, Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted

Tid

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

 

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Indkomne forslag

Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde

Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

 

Landsbyforums formål er:

Folkeoplysning […]

Læs mere

14.02 2019

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. februar 2019

Læs mere

13.11 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. november 2018

Læs mere

15.06 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2018

Læs mere

4.03 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. marts 2018

Læs mere

1.03 2018

Indkaldelse til Generalforsamling 22. marts 2018

Læs mere