Legende børn i vandkanten

Legende børn i vandkanten

Oplevelsesstien ved Haraldsted sø

Oplevelsesstien ved Haraldsted Sø

Oplevelsesstien er en aktivitets- og natursti på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune. Mod øst i Humleore skov kobles stien til Køge Ås stien, og i den anden ende med sydvest ender den ved Høm Møllevej med senere mulighed for videreførelse til Vrangstrup og Susåen. Hovedformålet er at forbedre adgangen til naturen og skabe mulighed for at være aktiv i naturen. Oplevelsesstien er tænkt som en vandre-, løbe,- cykel,- og aktivitetssti i relativ høj kvalitet, der skal inspirere til at komme ud i naturen og som muliggør motion, natur- og kulturoplevelser, vidensdeling, fordybelse og leg.

Undervejs i stiforløbet bliver der indlagt mange forskellige oplevelser for alle aldersklasser og med mange forskellige interesseområder. Motionister der cykler, løber, eller traver vil få de bedste muligheder for motion i naturen. Naturelskerne får helt unikke muligheder for at komme tæt noget af Danmarks smukkeste natur med bøgeskove med flotte lysåbninger, lavninger med vandfyldte åer, ådale, naturbeskyttede vådområder med nattergale, moser, afgræssede engarealer med kvæg og får, forbi gamle jernbanetracéer, rørskove, kratbevoksninger, langs søbredder og tæt på flere af kommunens landsbyer og ikke mindst tæt forbi Ringsted By og Benløse.

Også geologien bliver der rig lejlighed til at stifte bekendtskab med, ligesom der på den 25 km lange strækning bliver mulighed for at komme i berøring med mange historiske og kulturelle tilbud, som f.eks. de gamle Ridevolde ved Haraldsted Sø, landsbykirkerne, Knud Lavards Gravsted, tørvegravningens historie og meget mere.

Derudover giver stien adgang til nærliggende aktivitets- og oplevelsespunkter som f.eks. badestranden ved Haraldsted Sø, Benløse Byskov og Fuglereservatet mellem Kværkeby og Vigersted. Også skovområderne omkring Gyrstinge Sø med den historiske kilde samt Skjoldenæsholm skovene med Skjoldenæs og den gamle Valdemarsvej er indenfor rækkevidde.

Besøg Oplevelsesstiens hjemmeside
Læs mere om Oplevelsesstien på Ringsted Kommunes hjemmeside