Vigersted Kirke
De vilde blomsters dag
Vigersted set fra syd

Lokalområdet

I Vigersted er der primært 3 bosætningsområder, Vigersted by, Ortved / langs Roskildevej eller på landet. Der bor 1354 borgere i området (maj 2014).

Den ældste del af Vigersted by findes omkring kirken. Resten af er fortrinsvis bygget indenfor de sidste 50 år. Parcelhuskvarterer fra 70’erne og 80’erne udgør en stor del af bebyggelsen. De nyere udstykninger har respekteret strukturen fra den gamle stjerneudskiftning, som derfor endnu aftegner sig tydeligt i form af småveje. Med de sidste to nye udstykninger Skovbakkekvarteret og Lønagerkvarteret er der rigtig stor bredde i bosætningsmulighederne. Det er muligt at bygge et hus med individuelt præg. Men tilflyttere kan også vælge et traditionelt parcelhus i en bestående udstykning – til en lavere pris end i byer tættere på København.

For børnefamilier findes der et bredt udvalg af pasningstilbud i nærområdet. Både privat og offentlig dagpleje, vuggestue, børnehave og skole 0. – 9. klasse med SFO.

Af fritidsmuligheder kan bl.a nævnes De Grønne Pigespejdere, 4H, gymnastik, håndbold, badminton, Crossfit, spinning. Af indendørs træningsfaciliteter kan nævnes idrætsanlægget, som rummer træningscentret, spinningslokalet og sportshallen. Skolen har endvidere en gymnastiksal.

Der er også rigtig gode muligheder for at være aktiv ude i naturen med mere end 700 ha privat skov lige uden for bygrænsen. Der er mange muligheder for cykel- , vandre- og løbeture i det kuperede terræn med varieret natur, skove, moser og enge med et rigt dyreliv.

Det kulturelle liv stortrives også i byen, hvor der spilles både børne- og voksendilletant. Kunstnere i lokalområdet samles i Vita-gruppen. Byen har endvidere div børnekor, som også synger i kirken.

Det kan endvidere nævnes at Vigersted Kirke ligger ved Munkevejen, som går fra nord Tyskland til Roskilde Domkirke. Den passerer kirker, klostre, historiske ruiner, gamle helligkilder, kulturmiljøer, naturområder og andre særlige steder.

Trafikalt ligger Vigersted by nærmere Borup station end Ringsted station. Borup ligger indenfor HT-området. Time-busdrift imellem Vigersted – Borup og Vigersted – Ringsted, gør det let at pendle og handle når man bor i Vigersted.

Lokalrådet

Vigersted Lokalråd varetager lokale interesser for Vigersted, Ortved, Egemose, Snekkerup, Ågerup og øvrige områder beliggende i Vigersted sogn. Vigersted Lokalråd har til formål at fremme områdets fælles interesser for at øge mulighederne for livet på landet, herunder forenings-, institutions- og erhvervsliv. Og formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, erhverv og institutioner om løsning af lokale opgaver.

Lokalrådet består af 5 eller 7 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv.

Opdateret 12.01.2015

Kontakt

Vigersted Lokalråd
Formand Peter Hansen
Ågerupvej 141, Snekkerup
4140 Borup
Tlf. 20 83 60 90,  57 53 75 20
Mail: ph@carlhansens.dk
Web: www.vigersted.net

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se faktablad om lokalområdet
Kildemarked
Musik på engen
Vigersted Kirke