Idyl i Vigersted

Idyl i Vigersted

Bybillede fra Vigersted

Bybillede fra Vigersted

Vinterlandskab i Vigersted

Vinterlandskab i Vigersted

Lokalområdet

I Vigersted er der primært tre bosætningsområder: Vigersted by, Ortved/langs Roskildevej og i de omkransende landzoner. Der bor ca. 1360 borgere i lokalområdet.

Den ældste del af Vigersted by findes omkring kirken. Resten af landsbyen er fortrinsvis bygget indenfor de sidste 50 år. Parcelhuskvarterer fra 70’erne og 80’erne udgør en stor del af bebyggelsen. De nyere udstykninger har respekteret strukturen fra den gamle stjerneudskiftning, som derfor endnu aftegner sig tydeligt i form af småveje. Med de sidste to nye udstykninger i Skovbakkekvarteret og Lønagerkvarteret er der rigtig stor bredde i bosætningsmulighederne, og det er muligt at bygge et hus med individuelt præg. Men tilflyttere kan også vælge et traditionelt parcelhus i en bestående udstykning – til en lavere pris end i byer tættere på København.

For børnefamilier findes der et bredt udvalg af pasningstilbud i nærområdet. Både privat og offentlig dagpleje, vuggestue, børnehave og skole fra 0.-9. klasse med SFO.

Af fritidsmuligheder kan bl.a. nævnes De Grønne Pigespejdere, gymnastik, inliners, badminton, crossfit og spinning mv. Udendørs omkring skolen er der store og attraktive legeområder for alle aldre, som også kan benyttes udenfor skoletiden. Af indendørs træningsfaciliteter kan nævnes idrætsanlægget, som rummer træningscenter, spinningslokale og sportshal. Skolen har desuden en gymnastiksal.

Der er også rigtig gode muligheder for at være aktiv ude i naturen med mere end 700 ha privat skov lige udenfor bygrænsen. Der er mange muligheder for cykel-, vandre- og løbeture i det kuperede terræn med varieret natur med skove, moser og enge med et rigt dyreliv.

Tæt på landsbyen ligger også det unikke fuglereservat med mere end 20 årlige arrangementer. Også Oplevelsesstien på mere end 25 km går gennem lokalområdet – med et væld af muligheder som ”Lær at cykle-bane”, bålhytte, fiskebro og meget mere.

Det kulturelle liv stortrives også i byen, hvor der spilles både børne- og voksendilletant. Byen har desuden flere børnekor, som også synger i kirken.

Det kan desuden nævnes, at Vigersted Kirke ligger ved Munkevejen, som går fra nord i Tyskland til Roskilde Domkirke. Den passerer kirker, klostre, historiske ruiner, gamle helligkilder, kulturmiljøer, naturområder og andre særlige steder.

Trafikalt ligger Vigersted by nærmere Borup station end Ringsted station. Borup ligger indenfor HT-området, og time-busdrift imellem Vigersted og Ringsted samt Borup og Vigersted, gør det let at pendle og handle, når man bor i Vigersted. Busserne er afstemt med skolesøgende børn.

Vigersted er en del af landsbyklyngesamarbejdet Søskovlandet, som omfatter seks sogne nord for Ringsted by. I alt ca. 5.500 borgere i de fire lokalområder Fjellebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/Valsølille og Haraldsted/Allindemagle, som deltager i klyngen. Se mere på www.søskovlandet.dk.

Lokalrådet

Vigersted Lokalråd varetager lokale interesser for Vigersted, Ortved, Egemose, Snekkerup, Ågerup og øvrige områder beliggende i det gamle Vigersted Sogn. Vigersted Lokalråd har til formål at fremme områdets fælles interesser for at øge mulighederne for livet på landet, herunder forenings-, institutions- og erhvervsliv. Og formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, erhverv og institutioner om løsning af lokale opgaver af fælles interesse. Lokalrådet er i mange sammenhænge koordinator til Ringsted Kommunes administration og det politiske niveau.

Lokalrådet består af fem til syv medlemmer og to suppleanter. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Hovedparten af lokalrådets medlemmer er yngre børnefamilier. Lokalrådet er også aktivt omkring mange forskellige aktiviteter gennem året.

Opdateret 15.05.2019

Kontakt

Vigersted Lokalråd
Formand Rasmus Emil Jürs Johnsen
Rusgårds Bakke 52
4100 Ringsted
Tlf. 61 30 98 82
Mail: rasmusjurs@hotmail.com

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se faktablad om lokalområdet
Strategiplan for Søskovlandet Sjælland
Vigersted Kirke

Vigersted Kirke