Idyl i Vigersted

Idyl i Vigersted

IMG_8725

Hundelufterområde ved Vigersted.

IMG_8572

Ny sø i Vigersted Bymidte.

Lokalområdet

For børnefamilier findes der et bredt udvalg af pasningstilbud i nærområdet. Både privat og offentlig dagpleje, vuggestue, børnehave og skole fra 0.-9. klasse med SFO.

Af fritidsmuligheder kan bl.a. nævnes De Grønne Pigespejdere, gymnastik, inliners, badminton, fitnesscenter, crossfit, spinning og ridning mv. Udendørs omkring skolen og idrætshallen er der store spændende og meget attraktive legeområder, som også kan benyttes udenfor skoletiden. Af indendørs træningsfaciliteter kan nævnes idrætsanlægget, som rummer træningscenter, spinningslokale og stor sportshal. Skolen har desuden en gymnastiksal.

Der er også rigtig gode muligheder for at være aktiv ude i naturen med mere end adskillige hundrede ha. skov i nærheden. Der er mange muligheder for cykel-, vandre- og løbeture i det kuperede terræn.  Naturen varierer med skove, moser og enge – alle med et rigt fugle- og dyreliv.

Tæt på landsbyen ligger også det unikke fuglereservat med mere end 20 årlige arrangementer for børn og voksne. Også Oplevelsesstien på mere end 25 km går gennem lokalområdet – med et væld af muligheder som ”Lær at cykelbane”, bålhytte, fiskebro og meget mere.

Det kulturelle liv stortrives også i byen, hvor der spilles både børne- og voksendilletant. Holdes foredrag og historieaftener eller guidede ture i lokalområdet. Byen har desuden flere børnekor og voksenkor, som også synger i kirken. I kirken holdes årligt også forskellige koncerter med klassisk musik eller jazz.

Det kan desuden nævnes, at Vigersted Kirke med talrige kalkmalerier ligger ved Munkevejen, som går fra nord i Tyskland til Roskilde Domkirke.

Trafikalt ligger Vigersted by nærmere Borup station end Ringsted station. Borup ligger indenfor HT-området, og time-busdrift imellem Vigersted og Ringsted samt Borup og Vigersted, gør det let at pendle og handle. Busserne er afstemt med skolesøgende børn.

Vigersted er en del af Landsbyklynge samarbejdet Søskovlandet, som omfatter seks sogne nord for Ringsted by. I alt rummer Søskovlandet ca. 5.500 borgere i de fire lokalområder Fjellebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/Valsølille og Haraldsted/Allindemagle. For tiden arbejdes der for etablering af en Naturpark og et Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. Se mere på www.søskovlandet.dk.

I Vigersted lokalområde er der primært tre bosætningsområder: Vigersted by, Ortved/langs Roskildevej og i de omkransende landzoner. Der bor ca. 1360 borgere i lokalområdet.

På det sidste har Vigersted Lokalråd fået anlagt et større sø-miljø i Bymidten med tilhørende grønne opholdsarealer og en mindre legeplads. Også et hundelufterområde er der nyligt etableret tæt på landsbyen.

Den ældste del af Vigersted by findes omkring kirken med en gammel smuk tiendelade og en rejsestald. Resten af landsbyen er fortrinsvis bygget indenfor de sidste 50 år. Parcelhuskvarterer fra 70’erne og 80’erne udgør en stor del af bebyggelsen. De nyere udstykninger har respekteret strukturen fra den gamle stjerneudskiftning, som derfor endnu aftegner sig tydeligt i form af småveje. Der er stor bredde i bosætningsmulighederne. Det er muligt at bygge et hus med individuelt præg. Men tilflyttere kan også vælge et traditionelt parcelhus i en bestående udstykning – til en lavere pris end i byer tættere på København.

Lokalrådet

Vigersted Lokalråd varetager lokale interesser for Vigersted, Ortved, Egemose, Snekkerup, Ågerup og øvrige områder beliggende i det gamle Vigersted Sogn. Vigersted Lokalråd har til formål at fremme områdets fælles interesser for at øge mulighederne for det gode liv på landet. Formålet er desuden at skabe det bredest mulige samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, erhverv og institutioner om løsning af lokale opgaver af fælles interesse. Lokalrådet er i mange sammenhænge koordinator til Ringsted Kommunes administration og det politiske system.

Lokalrådet består af fem til ni medlemmer og to til fire suppleanter. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Hovedparten af lokalrådets medlemmer pt. er yngre børnefamilier. Lokalrådet er også aktivt omkring mange forskellige aktiviteter gennem året som f.eks. fastelavn, Sct. Hans, kildemarked, bankospil og meget mere.

Vigersted Lokalråd er en del af Landsbyforum Ringsted, som bl.a. behandler og godkender ansøgninger til tre landdistriktspuljer i kommunen: Helhedsplanpuljen, Kulturpuljen og Temaudviklingsmidlerne.

Opdateret 11.07.2020

Kontakt

Vigersted Lokalråd

Formand Michael Kalmberg
Degnebakken 20
4100 Ringsted
Telefon: 22 88 22 17
Mail: michael@kalmberg.dk

 

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se faktablad om lokalområdet
Strategiplan for Søskovlandet Sjælland
IMG_8970

Fuglereservat ved Vigersted.