Ansøgninger for 1 mio. kroner om året

 
Ansøgninger til helhedsplanpuljen
Landsbyforum har årligt 1 million kroner, der kan søges til projekter indeholdt i helhedsplanerne. Ansøgningsfristerne er fastsat til den 15. januar, den 15. maj og den 15. oktober.

Og behovet er overvældende. Der er siden ordningens start i 2015 bevilliget  ca. 1,5 million til ansøgninger. Nogle projekter er gennemført og betalt, andre er under udførelse, og de seneste er under administrativ behandling.

Der er ansøgt om penge til bl.a. mødested, forskønnelse, et fælleskøkken, motion- og fitness faciliteter, klubaktiviteter, café, IT udstyr, udarbejdelse af plan og skitser, hjemmeside, rekreativt stianlæg, shelter og byudvikling.

Følg med her i nyheder – helhedsplanpulje, hvor der løbende vil komme […]

Læs mere

 0

Landsbyforums sekretariat

2016: ca 1.7 mio. kroner kan fordeles til gode projekter…
I Landsbyforum er der mange opgaver, der skal udføres, omsorgsfuldt, effektivt og korrekt. Derfor tilbyder Landsbyforums bestyrelse en sekretariatsfunktion, der varetager en række administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Opgaven er givet til DGI Faciliteter & Lokaludvikling, der i forvejen har bistået med udarbejdelsen af de fleste helhedsplaner, og som forventes at være det optimale valg i fortsættelse af dette arbejde og det dermed opnåede kendskab til planer og lokale forhold. Sekretariatet er begrænset til at fungere 1 år af gangen, herefter vurderes om ordningen skal fortsætte, og i givet […]

Læs mere

 0

JA TAK – jeg vil gerne være medlem af foreningen Landsbyforum Ringsted

Alle lokalråd, foreninger, organisationer, interessegrupper og institutioner i landsbyerne og landområderne i Ringsted Kommune kan optages som medlemmer.
Enkeltpersoner uden tilknytning til medlemmerne nævnt ovenfor kan optages som støttemedlemmer, dog uden stemmeret og uden valgbarhed.
Kontingent for medlemskab er fastsat til 0 kroner.
Bestyrelsen opfordrer alle foreninger m.v. til at indmelde sig i foreningen. Dette sikrer en bred forankring i lokalsamfundene og dermed en god styrkelse af foreningen og dens indsats for udvikling på landet i Ringsted kommune.

Læs mere

Kommentarer slået fra

Bestyrelsen i Landsbyforum

Landsbyforums bestyrelse
Den består af 10 medlemmer, som alle hver især kommer fra et af de 10 landområder i Ringsted kommune. Herved er alle områder direkte repræsenteret i Landsbyforum, og alle områder har gennem deres repræsentant dermed også direkte medindflydelse på beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Dette er især vigtigt da Landsbyforum af Byrådet i Ringsted Kommune har bemyndigelse til at behandle ansøgninger fra landområderne, der omhandler projekter og indsatser, der er indeholdt i helhedsplanerne. Derudover er Landsbyforums opgave generelt at varetage landsbyernes og landområdernes interesser i forhold til Kommunen.

Se meget mere under de enkelte punkter i menulinjen herover.

Læs mere

 0

Retningslinjer er godkendt

Bestyrelsen fulgte ”streamingen” den 9. marts 2015 direkte fra Byrådsmødet og konstaterede, at der var fuld opbakning til Økonomiudvalgets indstilling om godkendelse af de principper, der skal ligge til grund for Landsbyforums retningslinjer og dermed fordeling af midlerne til projekter indeholdt i helhedsplanerne.

Hermed er der endeligt grønt lys for åbning af ansøgninger til projekter i helhedsplanerne. Første ansøgningsfrist er den 1. april 2015. Landsbyforums bestyrelse har Byrådets bemyndigelse til at behandle, vurdere og tildele midler til projekter og indsatser.

Læse meget mere under menupunktet Helhedsplanpulje under Nyheder og Emner. Her findes også det udarbejdede sæt Retningslinjer, hvor fremgangsmåden omkring ansøgninger bl. […]

Læs mere

 0

Helhedsplaner afleveret

Alle 10 lokalråd på landet i Ringsted kommunen har nu indsendt deres helhedsplaner, og de er afleveret til kommunens administration mandag den 12. januar 2015. Helhedsplanerne er et udtryk for de visioner, ønsker og behov, der tegner sig i hvert lokalområde og indeholder en lang række reelle projekter til virkeliggørelse. Planerne følges op af et sammendrag, der tydeliggør indhold og værdier i løbet af januar måned 2015, og som Landsbyforums bestyrelse vil præsentere på et fællesmøde med Økonomiudvalget den 27. januar.

Læs mere

 0