Bringstrup
BS Lokalråd Sankt Hans 2014 4Sankt Hans 2014
Sigersted Huse efterår 2014Sigersted Huse

Lokalområdet

Bringstrup – Sigersted lokalområde består af Bringstrup og Sigersted sogne samt Torpet by.

Her kan man have oplevelsen af at bo på landet uden at være langt væk fra en større stationsby, idet der er cykelafstand til Ringsted by. Der er også gode offentlige transportmuligheder til/fra området.

Der er en velfungerende friskole i Bringstrup – Ringsted Ny Friskole. Skolens bygninger er også rammen om en række aktiviteter arrangeret af foreningerne i lokalområdet. Kirkens aktiviteter henvender sig til alle aldersgrupper; der er babysalmesang, minikonfirmander, koncerter, foredrag m.v.

Sigersted ligger højt i landskabet og fra kirken, som er den højst beliggende i Ringsted Kommune, kan man se vidt omkring mod både øst og vest. Herfra kan udsigten til Ringsted by med dens røde tage nydes.

I Bringstrup kan man gå tur i den lokale skov, som er anlagt af menighedsrådet på initiativ af lokalrådet. Skoven bruges aktivt til bl.a. rollespil. Historisk set har området været befolket siden istidsjægerne. Ringsteds vel nok bedst kendte bronzealderhøj ligger syd for Sigersted. Højen forbindes med sagnet om Hagbard og Signe, og herfra er der en formidabel udsigt over Suså-dalen, der hvor Ringsted Å har sit tilløb.

At der er en lang tradition for sammenhold i området vidner bl.a. forsamlingshuset Friheden om. Det er fra 1875 og et af landets ældste forsamlingshuse.

For tilflyttere er der mulighed for at købe et eksisterende hus eller bygge et nyt i Bringstrup eller Sigersted, hvor der er private udstykninger. Der bor ca. 850 borgere i området.

Lokalrådet

Bringstrup-Sigersted Lokalråd blev formelt oprettet den 14. april 1977. Rådets opgave er at varetage fælles interesser for beboerne i Bringstrup-Sigersted sogne inklusiv Torpet by.

Rådet består af seks valgte medlemmer og en suppleant. Ved det årlige valg tilstræbes det, at der opstilles kandidater bosat spredt over hele lokalområdet. Alle i området, der møder op til den årlige generalforsamling, er med til at vælge rådet. Der er ikke noget kontingent og ingen medlemsliste. Rådet holder fire møder om året og leder og refererer møder i Fællesrådet, der består af Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Forsamlingshusets fondsbestyrelse, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet, Midtsjællands Rollespilsforening og Lokalrådet. Lokalrådet arrangerer bl.a. cykelture, vandreture, Skt. Hans samt Halloween i samarbejde med Fællesrådet.

Opdateret 16.05.2019

Kontakt

Formand Lárus Ágústsson
Bringstrupvej 77, Bringstrup
4100  Ringsted
Tlf. 40 35 81 28
Mail: bringstrupvej77@gmail.com

Besøg Lokalrådets hjemmeside
Se faktablad om lokalområdet
Se video om lokalområdet
BS Lokalråd Cykeltur til Hagbartshøj 2014Cykeltur
Ørselvunderskov 2008 2Mindesten i Ørslev Underskov