Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Landsbyforum Ringsted indkalder til ordinær generalforsamling:

Mandag den 2. maj 2022, kl. 19.00
Sneslev Forsamlingshus, Haslevvej 342, Sneslev

Deltagende ordinære bestyrelsesmedlemmer: Lárus Ágústsson (BS), Lars Vang (NF), Jens Christian Nielsen (VH), Ib Rod (S). Finn Andersen (FK), Kai […]

Læs mere

 0

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Landsbyforum Ringsted Indkaldelse til ordinær generalforsamling Stalden i Jystrup, Stalden, Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00.

Deltagende ordinære bestyrelsesmedlemmer: Lárus Ágústsson (BS), Lars Vang (NF), Ib Rod (S). Finn Andersen (FK), […]

Læs mere

 0

Forslag til Landsbyforums generalforsamling 2019

Kværkeby, den 13. marts 2019
Til Landsbyforums bestyrelse

Medsendte punkt bedes sat på dagsordenen til Landsbyforums generalforsamling – til drøftelse og beslutning:

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening ønsker, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af de to puljer […]

Læs mere

 0

Indkaldelse til Generalforsamling 29. marts 2019

Ordinær generalforsamling

Sted

Laden, Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted

Tid

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

 

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Indkomne forslag

Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde

Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer

Præsentation […]

Læs mere

 0

Indkaldelse til Generalforsamling 22. marts 2018

Læs mere

 0

Bestyrelsen sender budskab til politikerne

Læs mere

 0

Generalforsamling afholdt 6. april 2017

Læs mere

 0

Indkaldelse til Generalforsamling 6. april 2017

Læs mere

 0

Generalforsamling 2016

Landsbyforum har den 7. april 2016 afholdt sin årlige Generalforsamling. Det foregik i sognegården Stalden i Jystrup.

Referat og beretning kan læses her – Generalforsamling 2016 Referat.

På Landsbyforums hjemmeside www.landsbyforum-ringsted.dk kan læses om foreningens arbejde – herunder […]

Læs mere

 0