Helhedsplanerne for landområderne i Ringsted kommune

2015/02/IMG_2629-940x540.jpgHelhedsplanerne for Ringsted kommunes 10 landområder udgør et solidt udviklingsgrundlag for fremtidige ønsker og behov blandt lokalrådene og landområderne. En stor grad af borgerinddragelse ligger til grund for planernes indhold, der i væsentligt omfang tilgodeser lokale identiteter og værdier både på kort og på langt sigt.

Tanken om at udvikle helhedsplaner for de 10 landområder fødtes i Landsbyforum i oktober 2013. Planer, der med udgangspunkt i de lokale særpræg, beskriver fremtidens ønsker, muligheder og behov lokalt i og på tværs af landområderne, og som kan udgøre et redskab for gennemførelsen heraf. Snart blev der i alle landområder med lokalrådene som tovholdere i bedste ildsjæle stil arbejdet målrettet på skabelsen af planerne. En endog meget omfattende indsats og i en proces, der undervejs dannede nye positive relationer i og mellem lokalområder.

I januar 2015 var alle planer indleveret til kommunens administration. Der fulgte en sund debat mellem Landsbyforum og det administrative og politiske niveau. Efter et møde 27. januar 2015 med økonomiudvalget, stod det klart, at en milepæl var nået. Helhedsplanerne var sikkert i hus, og nu manglede kun en godkendelse af et sæt retningslinjer for tildeling, godkendelse og udbetaling. Se alle helhedsplanerne fra knapperne i højre side.

Økonomiudvalget fandt det altså ikke nødvendigt med en egentlig godkendelsesproces af helhedsplanerne, idet man anså de foreliggende helhedsplaner som et godt grundlag for det fremtidige arbejde med videreudvikling i Ringsted Kommunes landområder.  I stedet blev det retningslinjerne i relation til helhedsplanerne, der er procesgrundlaget for det videre forløb for udmøntning af midler til indsatser og projekter indeholdt i helhedsplanerne.

Der har været afholdt adskillige gode møder mellem de 10 lokalråd og Landsbyforum, hvor netop udformningen af retningslinjerne har været grundigt behandlet. På mødet den 23. februar 2015 vedtog vi det endelige forslag til retningslinjer, som efterfølgende skulle politisk godkendes. Dette skete på Økonomiudvalgsmødet den 2. marts 2015 med nogle mindre justeringer. Derefter manglede kun Byrådets blå stempel, hvilket vi fik allerede den 9. marts 2015.

Samtidig – også den 9. marts blev midlerne i Helhedsplanpuljen, der understøtter realiseringen af indsatser og projekter i helhedsplanerne, frigivet. Det betyder, at vi rådede over sammenlagt 1,6 millioner (restbeløbet for 2014 puljen samt millionen fra 2015 puljen) til start på realisering af indholdet i 2015 i de 10 helhedsplaner. I 2016 og 2017 blev der hvert år frigivet yderligere en million kroner. Der var i januar 2017 sammenlagt omkring 1,8 mio. til rådighed.

Den nødvendige sidste tilretning i retningslinjerne blev gennemført af Landsbyforum i overensstemmelse med Byråds godkendelsen. Der henvises til disse retningslinjer i spørgsmål omkring ansøgning til projekter. Se retningslinjerne her.

Det har været et langt og tidskrævende forløb fra oktober 2013 at komme frem til resultatet, vi nu ser. Det har også været et positivt forløb båret af frivillig arbejdskraft i lokalrådene, det bagvedliggende lokale netværk samt af Landsbyforums bestyrelse og ikke mindst en anerkendende modtagelse fra politisk side i Økonomiudvalget og i Byrådet. Vi er udviklingsmæssigt økonomisk fornuftigt polstret til fremtiden på landet i Ringsted kommune.

Helhedsplanerne opdateres i forhold til udvikling og nye behov i løbet af foråret 2017.

Se Helhedsplanpuljen

Helhedsplanpulje
Evaluering helhedsplanpulje 2018

Se helhedsplanerne

Gyrstinge-Ørslevvester
Haraldsted-Allindemagle
Jystrup
Vigersted
Fjellebro-Kværkeby
Bringstrup-Sigersted
Vetterslev-Høm
Sneslev
Nordrup-Farendløse
Ørslev
Visionen i lokalrådene er at skabe “det hele liv” på landet. Her arbejdes med

  • Kvalitet i lokalsamfundene
  • Smukke og harmoniske landsbyer og landskaber
  • Attraktive, alsidige og brugbare samlingssteder
  • Styrkelse og udbygning af bosætning
  • Transport, fremkommelighed og trafiksikkerhed primært for børnenes skoleveje
  • IT og mobil anvendelighed
  • Naturen og adgang hertil

Formålet med Lokaludviklingspuljen er at medvirke til at sikre en kontinuerlig udvikling i alle 10 landområder med udgangspunkt i lokalrådenes prioriterede ønsker i helhedsplanerne.