Penge til kultur i landområderne

2015/03/IMG_1615-940x540.jpg

Ringsted Kommune har en Kulturpulje, der uddeler støtte til kulturelle aktiviteter i landområderne. Både foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner samt enkeltperson/grupper, der ønsker at gennemføre et lokalt kulturarrangement, kan søge om tilskud. Landsbyforums bestyrelse godkender ansøgninger, hvilket sker tre gange om året.

Der knytter sig nogle få betingelser til at få andel i de kommunale kulturmidler, og der skal anvendes et ansøgningsskema. Se retningslinjer for at søge og hent ansøgningsskema til højreher på siden.

Ansøgningsfristerne er fordelt ud over kalenderåret og er hhv. den 15. oktober, den 15. januar og den 15. maj. Den 15. oktober kan der således søges til aktiviteter i hele det følgende år samt af evt. restpulje til aktiviteter i indeværende år. Ved fristen 15. januar og 15. maj kan der søges til aktiviteter i resten af året. Ved første uddeling (15. oktober) udloddes maks. 50 % af puljen. Ved anden uddeling (15. januar) udloddes maks. 50 % af den resterende pulje. Ved tredje uddeling (15. maj) udloddes restpuljen. Såfremt der stadig herefter er midler tilbage i puljen, kan disse søges ved fristen den 15. oktober.

Se status på uddelte midler ved klik på knappen “Oversigt Kulturpulje”

Ansøgning fremsendes til Ringsted Kommune, Team Fritid og Frivillighed, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted eller på mail til efkcenter@ringsted.dk.

Se retningslinjer
Se og hent ansøgningsskema
Oversigt Kulturpulje 2019
Oversigt Kulturpulje 2018
Oversigt Kulturpulje 2017 (Følger)
Oversigt Kulturpulje 2016
Oversigt Kulturpulje 2015
Oversigt Kulturpulje 2014