Vigersted Lokalråd

Idyl i Vigersted
Kontaktoplysninger

Vigersted Lokalråd
Formand Michael Kalmberg
Degnebakken 20
4100 Ringsted
Telefon: 22 88 22 17

Lokalområdet

For børnefamilier findes der et bredt udvalg af pasningstilbud i nærområdet. Både privat og offentlig dagpleje, vuggestue, børnehave og skole fra 0.-9. klasse med SFO.

Af fritidsmuligheder kan bl.a. nævnes De Grønne Pigespejdere, gymnastik, inliners, badminton, fitnesscenter, crossfit, spinning og ridning mv. Udendørs omkring skolen og idrætshallen er der store spændende og meget attraktive legeområder, som også kan benyttes udenfor skoletiden. Af indendørs træningsfaciliteter kan nævnes idrætsanlægget, som rummer træningscenter, spinningslokale og stor sportshal. Skolen har desuden en gymnastiksal.

Der er også rigtig gode muligheder for at være aktiv ude i naturen med mere end adskillige hundrede ha. skov i nærheden. Der er mange muligheder for cykel-, vandre- og løbeture i det kuperede terræn.  Naturen varierer med skove, moser og enge – alle med et rigt fugle- og dyreliv.

Tæt på landsbyen ligger også det unikke fuglereservat med mere end 20 årlige arrangementer for børn og voksne. Også Oplevelsesstien på mere end 25 km går gennem lokalområdet – med et væld af muligheder som ”Lær at cykelbane”, bålhytte, fiskebro og meget mere.

Det kulturelle liv stortrives også i byen, hvor der spilles både børne- og voksendilletant. Holdes foredrag og historieaftener eller guidede ture i lokalområdet. Byen har desuden flere børnekor og voksenkor, som også synger i kirken. I kirken holdes årligt også forskellige koncerter med klassisk musik eller jazz.

Det kan desuden nævnes, at Vigersted Kirke med talrige kalkmalerier ligger ved Munkevejen, som går fra nord i Tyskland til Roskilde Domkirke.

Trafikalt ligger Vigersted by nærmere Borup station end Ringsted station. Borup ligger indenfor HT-området, og time-busdrift imellem Vigersted og Ringsted samt Borup og Vigersted, gør det let at pendle og handle. Busserne er afstemt med skolesøgende børn.

Vigersted er en del af Landsbyklynge samarbejdet Søskovlandet, som omfatter seks sogne nord for Ringsted by. I alt rummer Søskovlandet ca. 5.500 borgere i de fire lokalområder Fjellebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/Valsølille og Haraldsted/Allindemagle. For tiden arbejdes der for etablering af en Naturpark og et Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. Se mere på www.søskovlandet.dk.

I Vigersted lokalområde er der primært tre bosætningsområder: Vigersted by, Ortved/langs Roskildevej og i de omkransende landzoner. Der bor ca. 1360 borgere i lokalområdet.

På det sidste har Vigersted Lokalråd fået anlagt et større sø-miljø i Bymidten med tilhørende grønne opholdsarealer og en mindre legeplads. Også et hundelufterområde er der nyligt etableret tæt på landsbyen.

Den ældste del af Vigersted by findes omkring kirken med en gammel smuk tiendelade og en rejsestald. Resten af landsbyen er fortrinsvis bygget indenfor de sidste 50 år. Parcelhuskvarterer fra 70’erne og 80’erne udgør en stor del af bebyggelsen. De nyere udstykninger har respekteret strukturen fra den gamle stjerneudskiftning, som derfor endnu aftegner sig tydeligt i form af småveje. Der er stor bredde i bosætningsmulighederne. Det er muligt at bygge et hus med individuelt præg. Men tilflyttere kan også vælge et traditionelt parcelhus i en bestående udstykning – til en lavere pris end i byer tættere på København.