Vedtægter

På denne side findes de nuværende vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2015 og tilrettet på generalforsamling den 27. april 2021 i Ørslev. Du finder gældende vedtægter herunder.

På Generalforsamlingen den 16. marts 2015 blev en justering af vedtægterne vedtaget. Dette i overensstemmelse med bestyrelsens udvidelse fra 7 til 10 medlemmer. Ændringen skal ses som et bredt ønske fra den tidligere bestyrelse og fra de 10 lokalråds bestyrelser som en naturlig fortsættelse af arbejdet med landområdernes 10 helhedsplanerne samt den kommende udmøntning af midler fra Helhedsplanpuljen til indsatser og projekter i alle 10 områder. Herved sikres åbenhed og medindflydelse omkring denne vigtige proces i de kommende år.