Udviklingsmidler til landområderne fra Temaudviklingspuljen

2015/03/DSC06903-940x540.jpgUdviklingen i landsbyer og landområder afhænger i høj grad af det lokale engagement og initiativ – de lokale fortrin og kvaliteter. Med Landdistriktspolitikken har Ringsted Kommune skabt et visionært grundlag og skabt fokus på udvikling af landområderne. Udvikling koster også penge, og kommunen har med start i 2007 afsat et årligt beløb til at fremme denne udvikling. Disse udviklingsmidler administreres gennem Landsbyforum i puljen Temaudviklingspuljen.

Principperne for at kunne få andel i udviklingsmidlerne i denne pulje er, at aktiviteterne og projekterne ligger inden for rammerne i et tema med afsæt i Landdistriktspolitikken. Temaet kan ændres hvert år. Der kan ikke bevilges penge til kommunale eller lokale drifts- og anlægsopgaver, større inventar, gaver og udgifter til afholdelse af fester. Midlerne kan søges løbende og bevilliges af Landsbyforums bestyrelse for ansøgninger til og med 10.000 kroner, større beløb skal godkendes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Landsbyforum. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet herunder formål, rammer, hvilke lokale aktører, der deltager i projektet, et detaljeret og retvisende budget for indtægter og udgifter samt et CVR nummer (evt. et CPR nummer) med et tilhørende NemKonto nummer. hvortil et eventuelt bevilliget tilskud skal udbetales. Der skal i annoncering af aktiviteten gøres opmærksom på, at der er ydet støtte fra Ringsted Kommunes Temaudviklingspulje. Kommunen kan kræve dokumentation efter afholdelse af et arrangement, hvortil der er bevilliget midler.

Landsbyforum opfordrer hermed foreninger, interesseorganisationer og institutioner i landområderne i Ringsted kommune til at søge midler fra denne pulje til arrangementer, aktiviteter og projekter, der ligger inden for temaets rammer.

Puljen er velegnet til mindre aktiviteter og projekter, der typisk iværksættes forholdsvis hurtigt, idet der kan søges løbende i årets løb. Puljen må ikke forveksles med Helhedsplanpuljen, der udelukkende understøtter projekter indeholdt i landområdernes helhedsplaner.

Temaet for 2017 er det samme som temaet for 2016, idet det skønnes at det åbner mulighed for, at tilgodese en lang række initiativer, der gavner landsbyerne og landområderne. Temaet er beskrevet i boksen på denne side.

Puljen i 2017 er på kr. 178.700. Herudover forventes resterende midler fra 2016 overført til 2017. Se den aktuelle status ved klik på knappen “Oversigt Temaudviklingspulje 2017″.

Tema i 2017

Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområderne. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet.

Der kan søges om midler til mindre gaver og forplejning i forbindelse med afholdelse af arrangementer, der understøtter ovenstående tema.

Der kan ikke søges midler til drifts- og anlægsopgaver, større inventar og udgifter til afholdelse af fester.

Se retningslinjer
Oversigt Temaudviklingspulje 2018
Oversigt Temaudviklingspulje 2017
Oversigt Temaudviklingspulje 2016
Oversigt Temaudviklingspulje 2015
Oversigt Temaudviklingspulje 2014