Kværkeby Fjellebro Landsbyforening

Kontaktoplysninger

Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening
Formand Finn Andersen
Fjellebrovang 27, 4100 Ringsted
Tlf. 57 52 5548

Lokalområdet

I Kværkeby området kan man nyde naturens stilhed, men afstanden til større stationsbyer er også ganske overkommelig med kun 6 km til Ringsted og 19 km til Køge. Motorvejsnettet med forbindelse til København og Fyn/Jylland er også tæt på. Med den kommende København-Køge-Ringsted bane bliver afstanden til Hovedstaden endnu kortere.

Skolegang fra 0. til 9. klasse kan finde sted indenfor lokalområdet på Kværkeby Friskole. Foretrækkes folkeskolen er muligheden også nær ved med Vigersted Skole i nabobyen hvortil der er cykelsti. Ved begge skoler er der SFO. For de mindste børn er der også et bredt udvalg af pasningsmuligheder med privat børnehave på gård med særligt dyrehold samt privat børnehave ved Friskolen. Ved Vigersted Skole er der børnehave og i Giesegårdskovene er der skovbørnehave.

Kværkeby er omgivet af afvekslende naturområder med mere end 700 ha privat skov. Umiddelbart øst for Kværkeby ligger et moseområde hvor mange fugle raster. For fugleinteresserede er området særlig interessant. Kværkeby Fuglereservat er etableret for at tiltrække mere sjældne fuglearter. I området ses også mange rovfugle som f.eks. rød glente og havørn.

De historiske linjer tilbage i tiden er også meget synlig i landskabet i form af bl.a. flere fortidsminder samt større hoved- og herregårde. Disse gårde har præget udviklingen i området.

Der bor 1287 borgere i området (maj 2014). Der er fortsat udviklingsmuligheder – både for privat bosætning samt for etablering af erhvervsvirksomhed