Repræsentation i råd og grupper

Eksterne råd og grupper

Grønt Råd: Peter Hansen

Trafiksikkerhedsråd: Kai Brorson – suppleant Jess Friis

Frivilligråd: Finn Andersen – suppleant Lars Vang

Oplevelsesstien: Kurt Hansen

Busgruppen: Steen Mortensen, Arne Aagesen, Brunella Vejbæk (Gyrstinge), Sonja Schultz (Haraldsted-Allindemagle), Kai Brorson (Ørslev), Niels Bruun de Neergaard (Vigersted/Jystrup)

Interne råd og grupper

Ansøgninger helhedsplanpuljen: Jens Vollmer, Finn Andersen, Mette Børgesen/DGI, Frank Nielsen/RK, Thomas Peetz/RK,

Ansøgninger kulturpuljen: Lárus Ágústsson

Ansøgninger temaudviklingspuljen: Lárus Ágústsson

Hjemmeside Landsbyforum: Allan Marott, DGI (og Peter Hansen)

Projekt internet til alle: Allan Marott

Rådsmedlemmer informerer løbende Landsbyforums bestyrelse og suppleanter – gerne med de officielle referater, hvis sådanne udarbejdes. Ellers gerne en kort statusopdatering, når der er væsentligt at berette. Informationen sendes til den gældende mailliste til bestyrelse/suppleanter.

De enkelte lokalråd sørger selv for information i lokalområderne.

Opdateret d. 27. maj 2019