Sneslev Sogneforening

Gravhøj ved Haslevvejen i Sneslev
Kontaktoplysninger

Formand Ib Rod
Lillevang 25, Sneslev
4100 Ringsted
Tlf. 46 19 44 82 og 23 32 19 51

Lokalområdet

Lokalområdet er præget af et stærkt sammenhold, hvor der er stor opbakning til lokale initiativer. Der bliver lagt mange timer i frivilligt arbejde. Da forsamlingshuset var lukningstruet stimlede alle gode lokale kræfter sammen og reddede huset, der nu har en vennegruppe på Facebook. Der bor 669 borgere i området (maj 2014).

Naturen spiller også en stor rolle i lokalområdet. Her er der de vide udsyn hvor man kan lade blikket vandre mod horisonten og nyde udsynet over landskabet, som falder jævnt mod syd mod Susådalen og dens tilløb. Landskabet er karakteriseret af større og mindre markfl ader som er omgivet af levende hegn og småskove. Der er ingen større skove i området.

Der er et varieret udbud af boliger i området. Landbrugsejendomme, landhuse, parcelhuse, andelsboliger og almennyttige boliger.

Er drømmen at bygge eget hus, er der også mulighed for dette, da der endnu er ledige grunde i en nyere udstykning i Sneslev.

Landbrug er det dominerende erhverv, hvor Eskildstrup Hovedgård er den største ejendom.

Der er gode muligheder for at komme ud atopleve lokalområdet i fritiden, hvor der er mange spændende småveje at cykle på, samt enkelte trampestier.

Hjælmsømagle er den næst største by. Byen er ligesom Sneslev opstået omkring vejforløbet. Den øvrige bebyggelse i området består overvejende af enkelt liggende gårde og landhuse.

Lokalrådet – Sneslev Sogneforening

Sneslev Sogneforening er en lokalforening, hvis formål er at virke for Sneslev Sogn’s fortsatte beståen, at arbejde aktivt for Sneslev’s udbygning til et bære- og levedygtigt lokalsamfund og at støtte folkeligt/kulturelt arbejde i Sneslev Sogn.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen opfatter det som sin vigtigste opgave, at samle sognets beboere til månedlige maddage 7 gange årligt. Fra oktober til april. Der arrangeres også underholdning- og/eller foredrag om forskellige emner f.eks. om “Havhingsten”, musik eller andet.

Går gerne sammen med sognets øvrige foreninger til fælles arrangementer. Senest Høstmarked, hvor både Landbørnehuset (initiativtager), Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Brugergruppen samt Sogneforeningen arrangerede en dejlig dag i fællesskab. Der var desuden også bagagerumsmarked, grill og hestevognskørsel.

Opdateret 19.12.2014