Vetterslev-Høm Borgerforening

Ringsted Lilleskole
Kontaktoplysninger

Vetterslev-Høm Borgerforening
Formand: Susanne A. Nielsen

Lokalområdet

Bosætningen i området er primært koncentreret til de to byer Vetterslev og Høm, som har hver sin karakter og dog alligevel mange fælles faciliteter. Begge byer er ’vokset op’ omkring Næstvedvejen. Der er ca. 2,3 km mellem de to byer. Midt mellem byerne ligger Ringsted Lilleskole og forsamlingshuset Enigheden. Der bor ca. 1350 borgere i området. Vetterslev-Høm betjenes af ”Næstvedbussen”, Bus 680, der har halvtimedrift på hverdage og timedrift om aftenen samt en rimelig betjening lørdag/søndag. Der er en god mobildækning i området og i Vetterslev har SEAS/NVE etableret fibernet i Vetterslev by. Nærmeste dagligvarebutik er på Ringsted mark.

Høm by ligger tæt på Ringsted. Der er ca. 3,5 km til stationen og dermed cykelafstand til tog. Campus med gymnasium, erhvervsskole og VUC samt folkeskole med 7.-10. kl. ligger i den sydlige del af Ringsted, kun ca. 2 km fra Høm. I Campus-området er der også idrætshaller. I den vestlige del af Høm by ligger VHGs idrætsanlæg, hvor der er klubhus, fodboldbaner og et tennis anlæg. Høm ligger også tæt på det rekreative stisystem langs Ringsted Å, hvor stien begynder ved Høm Mølle. I Høm er der et forholdsvis nyt boligområde opført i perioden 2000-2005. Her ud over er der udlagt et nyt område til yderligere ca. 70 nye byggegrunde.

Vetterslev by er vokset frem omkring Næstvedvej på skråningen ned mod Suså-dalen. Her er der nærhed til og udsigt over den smukke Susådal og til Sørup-skovene (Råen). Ved Vetterslev by er der en trampesti på ’kanten’ af Susådalen, hvor naturen kan nydes på nærmeste hold. I den østlige del af Vetterslev ligger et nyere boligområde fra omkring 2005. En ny udstykning ned mod åen er på vej.

Den mest markante virksomhed i området er nok Sørup Herregård, der med kursus og konferencecenter er rammen om mange begivenheder og lokalområdets største arbejdsplads. I Vetterslev er der to samlingssteder; ”Laden” og Seniorklubbens lokaler på det tidligere alderdomshjem ”Birkely”.

Lokalrådet – Vetterslev-Høm Borgerforening

Vetterslev-Høm Borgerforening blev etableret den 29. januar 1976 med det formål at arrangere og afholde juletræsfest m.m. – altså en selskabelig forening. Dette har dog ændres sig hen over årene. I dag er foreningens formål:

–    At udvikle og varetage beboernes fælles interesser i Vetterslev og Høm lokalsamfund.
–    At forestå og støtte forslag til kultur – miljø – bolig og erhvervsudbygning i området.

Foreningen kan bl.a. fremlægge medlemmernes synspunkter over for myndigheder og presse.
Foreningen er ikke partipolitisk.

Foreningens ledelse består af fem bestyrelsesmedlemmer.

Vetterslev-Høm Borgerforening arrangerer maddage i vinterhalvåret, fastelavnfest, rejser byernes juletræer og afholder Skt. Hans aften i Vetterslev. I samarbejde med Vetterslev-Høm Menighedsråd udgives fire gange årligt Vetterslev-Høm Kirkeblad/LokalNyt. Ud over Vetterslev-Høm Borgerforening er der i lokalområderne flere grundejerforeninger.

Opdateret 16.05.2019