Haraldsted-Allindemagle Lokalråd

Haraldsted Kirke
Kontaktoplysninger

Haraldsted-Allindemagle Lokalråd
Repr. i Landsbyforum Jens Vollmer
Haraldstedvej 91
Tlf. 29 67 71 10

Lokalområdet

Naturen omkring Haraldsted er fantastisk med enestående lokaliteter som bl.a. Allindelille Fredsskov. Vigtige kapitler i Danmarkshistorien er også blevet ’skrevet’ her. Livet i området udfolder sig på fundamentet af den gamle landbokultur fornyet ved nye måder at være sammen i fællesskabet på. Der bor ca. 1250 borgere i området.

Her spiller de gamle kulturbærende institutioner, skolen og kirken en vigtig rolle som mødesteder og ramme om aktiviteter. Lokalområdet er meget bevidst om det historiske fundament, som man værner om og er stolt af at være beriget med. Der er ikke det store ønske om stor vækst ved nybyggeri, men det betyder dog ikke, at det ikke er muligt at finde en byggegrund til et nyt hus i området.

Området har sin egen vuggestue og børnehave samt en velfungerende skole, Allindelille Friskole (0-9 klasse).

Fritiden er meget andet end sport i en idrætshal. I det meget skovrige område er der masser af vandrestier og ruter til cykling. Endda ruter, som går langt ud over kommunegrænsen, Fjernvandrevejen og Munkevejen går gennem sognet.

Er man til søsport er der mulighed for at dyrke roning eller kajaksejlads på Haraldsted Sø. Ved Gyrstinge Sø, som Allindemagle Sogn støder op til, er det de stille naturoplevelser, der er i fokus.

Omkring kirken er der også mange aktiviteter med foredrag, koncerter og kirkelige arrangementer. Ligeledes er der arrangementer, som henvender sig til børnefamilier, bl.a. ’Krummer i kirken’.

Lokalrådet står for en række arrangementer som f.eks. ’Haraldsted By Night’, hvor lokale virksomheder og andre aktører holder åbent hus og fortæller om deres aktiviteter. Om sommeren er der guidede vandreture i lokalområdet. Lokalrådet står også for bl.a. ’madbix’ og kulturelle aktiviteter. Ved Valsømagle eksperimenteres der i en hel udstykning med alternative huse og boformer baseret på tanken om bæredygtighed.

I Haraldsted – Allindemagle er nøgleordene stor kærlighed til de historiske rødder, appetit på nutidens moderne liv i et ansvarligt fællesskab, og et helt liv på landet.